കോട്ടയം ജില്ല വാര്‍ത്തകള്‍

പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ:പുന:പരിശോധന സമിതി-എഫ് എസ് ഇ റ്റി ഒ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി

ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനപത്രികയിൽ കേരളത്തിലെ സിവിൽ സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങളിലൊന്നായ പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമിതിക്ക് ഗവൺമെന്റ്...

Read more

വില്ലേജ് ഓഫീസുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വിപുലീകരണം ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം നടത്തി

ജനപക്ഷ സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഭാഗമായി അഴിമതി രഹിതവും, കാര്യക്ഷമവും, ജനോപകാരപ്രദവുമായ സിവിൽ സർവ്വീസ് കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ സംസ്ഥാനത്താകെ...

Read more

ദേശാഭിമാനി വാർഷിക വരിക്കാരുടെ ലിസ്റ്റും വരിസംഖ്യയും കൈമാറി

ദേശാഭിമാനി വാർഷിക വരിക്കാരുടെ ലിസ്റ്റും വരിസംഖ്യയും കൈമാറി കേരള NGO യൂണിയൻ കോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച മുവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് (3500 )ദേശാഭിമാനി വാർഷിക...

Read more

ദ്വിദിന ദേശീയ പണിമുടക്ക്: ജില്ലാ കൺവൻഷൻ

ദ്വിദിന ദേശീയ പണിമുടക്ക്: ജില്ലാ കൺവൻഷൻ നടത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾ തിരുത്തുക,PFRDA നിയമം റദ്ദ്  ചെയ്യുക, കരാർ കാഷ്യൽ നിയമനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങി 12...

Read more

ഇന്ധന വില വർദ്ധനവ് തടയുക: എഫ്.എസ്.ഇ.ടി.ഒ.സായാഹ്ന ധർണ്ണ

   പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില കുറയ്ക്കുവാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എഫ്.എസ്.ഇ.റ്റി.ഒ-യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 2018 സെപ്തംബർ 29 ന് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ...

Read more