കോഴിക്കോട് ഭാരവാഹികള്‍(Leaders)

പ്രസിഡന്‍റ്                                                       സെക്രട്ടറി

പ്രസിഡണ്ട് :  പി.പി.സന്തോഷ്

വൈ.പ്രസിഡ് : 1. പി. രവീന്ദ്രന്‍, 2. പി. വി. ശാന്ത
സെക്രട്ടറി: പി. സത്യന്‍
ജോ.സെക്രട്ടറി: 1. കെ.പി.രാജേഷ് ,2. ഹംസ കണ്ണാട്ടില്‍.
ട്രഷറര്‍:
ടി.എ.അഷറഫ്
സെക്രട്ടേറിയേറ്റംഗങ്ങള്‍:

1. രാജന്‍ പടിക്കല്‍. 2. കെ.ജി.രാജന്‍, 3. എം.കെ.നിഷ, 4. എം.കെ.കമല, 5. വി.സാഹിര്‍,

6. എം.ദൈത്യേന്ദ്രകുമാര്‍, 7. പി.സി.സജീഷ്കുമാര്‍, 8. ടി. സജിത്ത്കുമാര്‍, 9. വി.പി.രാജീവന്‍,

10. സി.പി.സതീശന്‍,

ജില്ലാകമ്മിറ്റിയംഗങ്ങള്‍,

1. കെ.കെ.വിനോദന്‍, 2. വിപിന്‍.വി.ഗോപാല്‍, 3. വി.പ്രേംമോഹന്‍, 4. എം.പി.ജിതേഷ് ശ്രീധര്‍
5. ശ്രീഹരി. കെ, 6. ടി. ജ്യോതിഷ്കുമാര്‍, 7. കെ.കെ. സുരേഷ് ബാബു, 8. പി.ജി.പ്രമോദ്കുമാര്‍
9. എം.കെ. സജിത്ത്, 10. അനൂപ് തോമസ്, 11. കെ.എന്‍.ശോഭന, 12. പി.കെ.ഹനീഷ്
13. സി.ജി.സജി.കുമാര്‍, 14. പി.കെ.അജയകുമാര്‍, 15. പി.ജയചന്ദ്രന്‍, 16. കെ.പി.പ്രിയദര്‍ശന്‍
17. ടി.ഷാജി, 18. കെ.പി.ബാബു, 19. സിന്ധു രാജന്‍, 20. സി.സി.സതീശന്‍, 21. ഇ.പ്രമോദ്
22. യു. ഷീന, 23. വി. രാധാകൃഷ്ണന്‍, 24. പി.കെ. സുരേഷ്കുമാര്‍, 25. എ.സി.ഗിരിജ, 26. എന്‍. ലീനീഷ്

സംസ്ഥാന കൗണ്‍സിലംഗങ്ങള്‍

1. ഇ. പ്രേംകുമാര്‍, 2. സുജാത കൂടത്തിങ്കല്‍, 3. കെ. രാജചന്ദ്രന്‍, 4. എം. മുരളീധരന്‍, 5. പി. സത്യന്‍
6. പി.പി. സന്തോഷ്, 7. ടി.എ.അഷറഫ്, 8. പി.വി. ശാന്ത, 9. കെ.പി. രാജേഷ്, 10. ഹംസ കണ്ണാട്ടിൽ.
11. കെ.ജി.രാജന്‍, 12. എം.കെ.നിഷ, 13. എം.കെ.കമല, 14. വി.സാഹിര്‍, 15. എം.ദൈത്യേന്ദ്രകുമാര്‍,
16. പി.സി.ഷജീഷ്കുമാര്‍, 17. ടി. സജിത്ത്കുമാര്‍, 18. വി.പി.രാജീവന്‍, 19. സി.പി.സതീശന്‍
20. കെ.കെ.വിനോദന്‍, 21. വിപിന്‍.വി.ഗോപാൽ, 22. വി.പ്രേംമോഹന്‍, 23. എം.പി.ജിതേഷ് ശ്രീധര്‍
24. കെ. ശ്രീഹരി, 25. ടി. ജ്യോതിഷ്കുമാര്‍, 26. കെ.കെ. സുരേഷ് ബാബു, 27. പി.ജി.പ്രമോദ്കുമാര്‍,
28. എം.കെ. സജിത്ത്, 29. അനൂപ് തോമസ്, 30. കെ.എന്‍.ശോഭന, 31. എം.എം. ശ്യമള,
32. കെ.പി. ഷീന, 33. വി.വി. വിജു, 34. സി.ജി.സജി.കുമാര്‍, 35. പി.കെ.അജയകുമാര്‍, 36. കെ. മിനി,
37. ടി. ജമീല, 38. കെ. പി. പുഷ്പ, 39. എക്സ്. ക്രിസ്റ്റിദാസ്, 40. പി.ജയചന്ദ്രന്‍, 41. പി.സി. സുഗുതന്‍,
42. പി. സന്തോഷ്കുമാര്‍, 43. ടി.ഷാജി, 44. കെ. വി. ശ്രീവിദ്യ, 45. ബിനാസ് ബഷീര്‍, 46. കെ.പി.ബാബു
47. കെ.കെ. രാജീവന്‍ , 48. ഒ. കെ. ഗീത, 49. സിന്ധു രാജന്‍, 50. പി. എം. രത്നാകരന്‍, 51. ഇ.പ്രമോദ്,
52. ടി. ഗിരീഷ് കുമാര്‍, 53. യു. ഷീന, 54. പി.കെ. സുരേഷ്കുമാര്‍, 55. ടി.കെ. റെയ്ഹാനത്ത്,
56. എ.സി.ഗിരിജ,

വനിത കവീനര്‍

സിന്ധു രാജന്‍

വനിത ജോ. കവീനര്‍

കെ. മിനി
ഷീന. യു.

കേരളാ സര്‍വ്വീസ് ഓര്‍ഗനൈസര്‍
എം. ദൈത്യേന്ദ്രകുമാര്‍

ഓഡിറ്റര്‍മാര്‍
1. വി. സുരേഷ്കുമാര്‍ – കൊയിലാണ്ടി
2. ടി. ഗിരീഷ്കുമാര്‍ – സിവില്‍സ്റ്റേഷന്‍