തിരുവനന്തപുരം നോര്‍ത്ത് ഭാരവാഹികള്‍

കെ.എ.ബിജുരാജ്                        യു.എം.നഹാസ്

ഭാരവാഹികൾ

പ്രസിഡന്റ് : കെ. എ. ബിജുരാജ്

വൈസ് പ്രസിഡന്റ് : ടി. എസ്സ്. ഷാജി, ടി. അജിത

സെക്രട്ടറി : യു. എം. നഹാസ്

ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി : കെ.പി. സുനിൽകുമാർ, ജി. ശ്രീകുമാർ

ട്രഷറർ : കെ. എം. സക്കീർ

സെക്രട്ടറിയേറ്റംഗങ്ങൾ: എസ്സ്. രാജൻ, എ. ഷാജഹാൻ, ആർ. അനിൽ, വി. ബൈജുകുമാർ, ബി.കെ. ഷംജു, എസ്സ്. രാജ്കുമാർ, സി.വി. ഹരിലാൽ, എസ്സ്.ശ്രീകുമാർ, അരുൺ ആറെൻസി, പി.എസ്സ്. അശോക്

ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ : ബി. വിജീന്ദ്രൻ, സി. ജയകുമാർ, കെ. ജോണിക്കുട്ടി, സി. ജയപ്രസാദ്, പി.കെ. വിനുകുമാർ, കെ.എസ്സ്. ലാൽ, രഞ്ജിത്ത് എസ്സ്. നായർ, സി. രമേഷ് കുമാർ, പി.ബി. ബിജു, ഐ. ഷൈലജകുമാരി, എസ്സ്. മുരളീധരൻ നായർ. കെ. എൻ. രതീഷ്‌കുമാർ, അജിത് സേവ്യർ വർഗ്ഗീസ്, ഡി.പി. സെൻകുമാർ, എസ്സ്. പ്രീതി, വി.കെ.മാധവൻ നായർ, എസ്സ്. സതീഷ് കുമാർ, പി.വി.താര, എ.എസ്സ്. മനോജ്, ബി. അരുൺ, ആർ. വേണു നായർ, കെ.എസ്സ്. ജ്യോതികുമാർ, അർച്ചന ആർ, പ്രസാദ്, കെ.കെ. ഷിബു, രാജേഷ് എം, എം. രഞ്ജിനി.

വനിതാ സബ്കമ്മിറ്റി

കൺവീനർ : എസ്സ്. പ്രീതി
ജോയിന്റ് കൺവീനർമാർ : ബി. പത്മം, എ. നാദിയ