തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ജില്ല വാര്‍ത്തകള്‍

ദേശീയ പണിമുടക്ക് ജില്ലാ കൺവൻഷൻ

ദേശീയ പണിമുടക്ക് ജില്ലാ കൺവൻഷൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനവിരുദ്ധ, ദേശവിരുദ്ധ, തൊഴിലാളിവിരുദ്ധ കോർപ്പറേറ്റ് പ്രീണനനയങ്ങൾ രാജ്യത്തെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് .ധനമൂലധന ശക്തികളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി തൊഴിൽ...

Read more

കേരള ഫാർമസി കൗൺസിൽ യുണൈറ്റഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഫോറം സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വിജയിപ്പിക്കുക

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിലിലേക്ക് ഡിസംബർ 9-ന് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുണൈറ്റഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഫോറം സ്ഥാനാർഥികളെ വിജയിപ്പിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവൻഷൻ അഭ്യർഥിച്ചു .കൺവൻഷൻ ജില്ലാ...

Read more

യാത്രയയപ്പ് നൽകി

  കേരള NGO യൂണിയൻ തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് ജില്ലാ ട്രഷററായിരുന്ന സ:കെ.സോമൻ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റംഗവും പങ്കാളിത്തപെൻഷൻ പദ്ധതിക്കെതിരെ സമരം ചെയ്ത് ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത സ: എം....

Read more

തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് ജില്ലയിൽ വില്ലേജാഫീസുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം

കേരളത്തിലെ സിവിൽ സർവ്വീസിനെ ജനോപകാരപ്രദവും അഴിമതിരഹിതവുമാക്കുന്നതിനായി കേരള NGO യൂണിയൻ നടത്തി വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് ജില്ലയിൽ 33 വില്ലേജാഫീസുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴക്കൂട്ടം...

Read more

ഇ.പത്മനാഭൻ ദിനം ആചരിച്ചു

  സെപ്തംബർ-18: ഇ.പത്മനാഭൻ ദിനാചരണം എൻ.ജി.ഒ.യൂണിയന്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ പ്രമുഖനായിരുന്ന   സ.ഇ.പത്മനാഭൻ അന്തരിച്ചിട്ട് 2018 സെപ്തംബർ 18-ന് 28 വർഷം തികഞ്ഞു . സെപ്റ്റമ്പർ 18 -ന് ...

Read more

കേരള എൻ.ജി.ഒ യൂണിയൻ നോർത്ത് ജില്ലാ സമ്മേളനം

  എൻ.ജി.ഒ യൂണിയൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ 55 -ാം വാർഷിക സമ്മേളനം 2018 ഫെബ്രുവരി 17, 18 തിയതികളിൽ വൈലോപ്പിളളി സംസ്‌കൃതിഭവനിൽ വച്ച് നടന്നു. 17ന് രാവിലെ...

Read more