സമ്മേളന ഉദ്ഘാടനം , എ.കെ.പത്മനാഭന്‍ – 24.05.15

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=BmvkO2Ftpkc[/embedyt]