52-ാം സംസ്ഥാനസമ്മേളന ഒരുക്കങ്ങള്‍ – പാലക്കാട്

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ZscrYhzYAd0[/embedyt]