തിരുവനന്തപുരം നോര്‍ത്ത് ഭാരവാഹികള്‍

കെ.എ.ബിജുരാജ്                        യു.എം.നഹാസ് ഭാരവാഹികൾ പ്രസിഡന്റ് : കെ. എ. ബിജുരാജ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് : ടി. എസ്സ്. ഷാജി, ടി. അജിത സെക്രട്ടറി : യു. എം. നഹാസ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി : കെ.പി. സുനിൽകുമാർ, ജി. ശ്രീകുമാർ ട്രഷറർ : കെ. എം. സക്കീർ സെക്രട്ടറിയേറ്റംഗങ്ങൾ: എസ്സ്. രാജൻ, എ. ഷാജഹാൻ, ആർ. അനിൽ, വി. ബൈജുകുമാർ, ബി.കെ. ഷംജു, എസ്സ്. രാജ്കുമാർ, സി.വി. […]