നവംബര്‍ 26 ദേശീയ പണിമുടക്ക് സമ്പൂര്‍ണമാക്കുക –

  കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ജനവിരുദ്ധ-തൊഴിലാളി-കര്‍ഷക ദ്രോഹ നയങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഇന്ത്യന്‍ തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗം 2020 നവംബര്‍ 26 ന് പണിമുടക്കുകയാണ്. കോവിഡിനെ മറയാക്കി എല്ലാ ജനാധിപത്യമൂല്യങ്ങളും കാറ്റില്‍ പറത്തിക്കൊണ്ടാണ് കര്‍ഷകദ്രോഹ നിയമവും തൊഴിലാളിവിരുദ്ധ ലേബര്‍കോഡും പാസാക്കിയെടുത്തത്. തൊഴിലാളികളെ കൂലി അടിമകളാക്കി കോര്‍പ്പറേറ്റ് ചൂഷണത്തിന് ഒത്താശചെയ്തുകൊടുക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യുന്നത്. പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്വകാര്യവല്‍ക്കരണം തീവ്ര വേഗതയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്രസര്‍വീസില്‍ നിയമനനിരോധനവും തസ്തികവെട്ടിക്കുറയ്ക്കലും വ്യാപകമാക്കി. 8 ലക്ഷത്തിലധികം ഒഴിവുകള്‍ നികത്താന്‍ നടപടിയില്ല. 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ജീവനക്കാരെ സര്‍വീസില്‍ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികള്‍ക്കും രൂപം […]